دکتر فرهاد ثبوتی متخصص ناهنجاری های فکی و دندانی کودکاندکتر فرهاد ثبوتی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فکی دندانی

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی

فارغ التحصیل دوره تخصصی ارتودنسی از دانشگاه تهران

فلوشيپ ليزر در ارتودنسي از دانشگاه جنوا ايتاليا

 

ادامه مطلب