براي اثربخشي پلاك هاي متحرك لازم است استفاده از آن ها به صورت مداوم انجام شود. دستگاه حتي در زمان خواب بايد داخل دهان قرار بگيرد،تنها زمان غذا خوردن يا برخي ورزش هاي شديد ممكن است نياز باشد كه وسيله از دهان خارج شود. در چند روز اول استفاده از پلاك صحبت كردن قدري دشوار مي شود ولي در صورت استفاده مداوم بعد از چند روز ،صحبت كردن به حالت عادي باز خواهد گشت.

از خارج كردن و پرتاب كردن پلاك با زبان خود پرهيز كنيد اين كار سبب آسيب به دندان ها و پلاك شما خواهد شد.
پلاك ممكن است براي چند روز سبب دردناك شدن دندان ها شود اين مسئله به خصوص بعد از تنظيم وسيله توسط ارتودنتيست در هر جلسه رخ مي دهد كه طبيعي است.ولي در صورتي كه لثه ،لب ها يا گونه هاي شما آزرده مي شود به ارتودنتيست خود مراجعه كنيد.
حتماً به صورت روزانه پلاك خود را تميز كنيد براي اين كار از مسواك به همراه صابون يا خمير دندان استفاده كنيد.
هرگاه پلاك را از دهان خود خارج مي كنيد،آنرا داخل جعبه مخصوص پلاك قرار دهيد.از قرار دادن پلاك داخل دستمال كاغذي يا جيب خودداري كنيد چرا كه احتمال دارد اشتباهاً دور انداخته و گم يا شكسته شود.
از قرار دادن پلاك خود نزديك به منبع گرما خودداري كنيد.